Petiție pentru investigarea și închiderea Institutelor Confucius din România

PREAMBUL

Institutele Confucius (IC) sunt programe culturale în valoare de miliarde de dolari, create și finanțate de Guvernul Chinez pentru a promova limba și cultura chineză.

Regimul chinez instalează aceste institute în universitățile din Occident, câștigând astfel acces la noi generații de studenți pe care Beijing le educă cu manuale și profesori din China. Institutele Confucius sunt controlate de Guvernul Chinez, ele fiind prezente şi în cadrul unor importante universități din România.

Din experienţa altor ţări a reieşit că riscurile pe care Institutele Confucius le aduc cu ele sunt: pierderea integrității academice, încălcarea drepturilor omului, influență străină și chiar potențiale încălcări ale securității naționale.

Agenția care administrează Institutele Confucius din întreaga lume se numeşte Hanban.

ÎNTRUCÂT

Unele universități semnează contracte prin care acceptă să se aplice și legile chineze sau să nu contravină legilor și reglementărilor din China privind Institutele Confucius din campusurile universităților din Occident. Acceptul universităților din Occident de a se supune legilor chineze în propriile campusuri are ca rezultat exportarea cenzurii din China privind dezbaterile subiectelor sensibile pentru regimul chinez.

Manualele Institutelor Confucius sunt create de regimul chinez și conțin propaganda comunistă de la Beijing.

Cadrele didactice din cadrul Institutelor Confucius răspândesc propaganda de la Beijing prin omisiune. Mai exact, există chestiuni bine definite despre care cadrele didactice nu trebuie să vorbească sau trebuie să le omită din discuțiile cu elevii/studenții. Acestea privesc chestiuni precum: masacrul din Piața Tiananmen, problema Tibet-ului, Taiwan-ului, persecuția împotriva Falun Gong, Revoluția Culturală, etc.

Cadrele didactice care activează în cadrul IC sunt selecționate de Guvernul Chinez, ceea ce face discutabil dacă profesorii selectați de un regim totalitar, comunist și criminal pot să educe copiii din Occident într-un mod în care deprinderile, înțelegerile și comportamentele deprinse de copii în urma orelor de curs să nu fie influențate de cultul de la Beijing.

Institutele Confucius din cadrul universităților străine discriminează cadrele didactice în procesul de selecție/angajare, pe baza orientărilor politice și/sau religioase.

Institutele Confucius din cadrul universităților străine sunt finanțate și controlate de Guvernul Chinez. Regimul chinez controlează aproape fiecare aspect al Institutelor Confucius din universități, până la dreptul de veto asupra evenimentelor și activităților incluse în bugetul anual prezentat spre aprobare către Hanban.

Hanban, care administrează toate Institutele Confucius din întreaga lume, se află sub controlul direct al Consiliului de Stat Chinez.

În SUA, Canada și Australia, autoritățile au luat măsuri pentru a determina dacă angajații Institutelor Confucius din aceste țări sunt agenți de spionaj pentru regimul chinez.

Mai mulți lideri ai Partidului Comunist Chinez au confirmat scopurile ascunse ale Institutelor Confucius precum și obiectivul său de infiltra occidentul cu ideologie socialistă chineză.

Este posibil ca pentru finanțarea Institutelor Confucius să fie alocați banii publici în situația în care universitatea ce găzduiește un Institut Confucius primește pentru finanțarea acestuia, bani de la stat.

****

Regimul chinez este cunoscut ca fiind un regim totalitar extraordinar de abuziv și criminal, care a ucis circa 100 de milioane de oameni. În ultimii 20 de ani s-a angajat activ în comiterea unei crime nemaiîntâlnite până la acest moment: prelevarea pe viu a organelor practicanților Falun Gong. Regimul chinez a manifestat dintotdeauna un dispreţ profund faţă de oameni fie că e vorba de educaţia lor ori de cele mai elementare drepturi ale lor precum dreptul la viaţă. De aceea, implicarea Institutelor Confucius în educarea copiilor noștri este extrem de discutabilă.

Senatul Statelor UniteAsociația Canadiană a Profesorilor Universitari, Asociația Americană a Profesorilor UniversitariAsociația Națională a Cărturarilor din AmericaFBIdirectori ai serviciilor de informaţiinumeroşi cărturari, istorici şi experţi privind China au tras numeroase semnale de alarmă, au întocmit rapoarte și au demonstrat că Institutele Confucius sunt de fapt un paravan al regimului comunist chinez care se folosește de prestigiul numelui lui Confucius și a universităților gazdă pentru a spiona și a infiltra politicile comuniste în occident.

S-au semnalat, inclusiv in Romania, situaţii în care cursanţilor Institutelor Confucius li s-a interzis să vorbească în cadrul Institutului despre probleme sensibile ale Chinei de azi, precum practica Falun Gong persecutată de regimul chinez, profesorii chinezi comportându-se ca şi când în cadrul Institutului s-ar aplica legile Chinei.

O serie de universități de prestigiu au decis să nu se asocieze cu Guvernul Chinez prin intermediul Institutelor Confucius, iar universitățile care au reziliat contractele cu Institutul Confucius au declarat că au existat divergenţe majore în privinţa statutului Institutului Confucius în cadrul universităților lor, precum și prezența în manualele Institutelor Confucius a propagandei comuniste de la Beijing.

Nu dorim ca generațiile viitoare să fie influențate de comunism. România este o țară democratică, iar poporul român a suferit enorm de pe urma comunismului. Vezi experimentul Pitești.

PRIN ACEASTĂ PETIŢIE NOI, SUBSEMNAŢII, CEREM INVESTIGAREA TUTUROR INSTITUTELOR CONFUCIUS DIN ROMÂNIA cu privire la infiltrarea politicilor comuniste ale regimului chinez în ţara noastră, propaganda comunistă, încălcări ale libertăţii de exprimare şi ale altor drepturi garantate în România, precum şi cu privire la posibile acţiuni de spionaj.

NOI, SUBSEMNAŢII, CEREM ÎNCHIDEREA DEFINITIVĂ A TUTUROR INSTITUTELOR CONFUCIUS DIN ROMÂNIA în situaţia în care instituţiile de învăţământ din România care găzduiesc Institute Confucius nu pot garanta respectarea de către aceste institute a tuturor drepturilor şi libertăţilor pe care Constituţia României precum şi tratatele şi pactele la care România este parte le garantează cetăţenilor săi.

Considerăm că Institutele Confucius care există în România trebuie să respecte legile române incluzând drepturile şi libertăţile garantate constituţional. Acest lucru este vital şi pentru protejarea libertății academice din România. Istoria ne arată prea bine pericolele unui sistem educațional creat de un regim opresiv. Prețuim libertatea pe care am câștigat-o cu greu în fața opresiunii și tiraniei. Suntem alături de cei care continuă să sufere nedreptăți și opresiuni în China comunistă, precum poporul tibetan, uigurii, creștinii, practicanții Falun Gong, etc. – cei cu privire la care e interzisă orice discuţie în cadrul Institutelor Confucius.

Mai multe informații aici: Institutele Confucius sau Institutele Mao? Eforturile Chinei de a ne educa tinerii