Despre noi

Cherish Humanity – Să prețuim umanitatea și valorile sale tradiționale.

Cine suntem

Cherish Humanity este o asociație de drepturile omului al cărei scop este promovarea democrației, apărarea drepturilor omului, informarea opiniei publice interne și internaționale, exprimarea liberă a opiniilor, stimularea gândirii libere și critice în viața socială, politică și culturală din România și străinătate, inclusiv prin cercetare științifică și comunicare publică.

Obiective

 • Apărarea principiilor statului de drept
 • Consolidarea și apărarea democrației și a drepturilor omului
 • Stimularea inițiativei și educației civice
 • Informarea publicului cu privire la istoria recentă a României și a crimelor internaționale a comunismuui
 • Interviuri
 • Reportaje
 • Investigații
 • Știri privind încalcarea drepturilor omului și a democrației în România și în lume
 • Știri privind istoria comunismului și evoluția lui în România și în lume
 • Editoriale/comentarii/știri/opinii privind direcția democratică/antidemocratică ale statelor lumii și factorilor de decizie ale acestora

Mijloace

 • Organizarea de cursuri, conferințe, simpozioane, dezbateri publice, evenimente culturale, artistice și educative, de orice alte proiecte, inclusiv de documentare;
 • Analiză și cercetre științifică, legate de scopul Asociației, precum și participarea la astfel de activități;
 • Realizarea, editarea și distribuirea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative care să promoveze scopul Asociației;
 • Dezvoltarea de activități economice directe în vederea autofinanțării, activități în concordanță cu scopul Asociației;
 • Inițierea și derularea de parteneriate și colaborarea cu persoane fizice și juridice, instituții și comunități din țară și străinătate;
 • Organizarea și sprijinirea unor acțiuni civice și umanitare sau a altor activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept;
 • Organizarea de petiții